abstract-photography

رسیدن به یک تعریف واحد از عکاسی انتزاعی یا آبستره، به دلیل ماهیت انتزاعی آن، دشوار است. اما میتوان اینگونه گفت که عکاسی انتزاعی، شاخه‌ای از عکاسی است که با حذف برخی ویژگی‌های سوژه و پررنگ کردن برخی دیگر، به بیانی انتزاعی دست می‌یابد. انتزاع در لغت به مفهوم وجود یک شی است که وجود خارجی ندارد ولی نمونه های زیادی از آن وجود دارد به طور مثال شما وقتی درمورد شی فرد صحبت می کنید در واقع این شی وجود خارجی نداشته و تنها نمونه هایی از آن وجود دارد مثل دانشجو که یک فرد است. به معنای ساده تر می توان گفت چیزهای که در دنیایی واقعی نمی بینید و یا طور دیگری دیده می شوند.

اما در عکاسی امکان دیدن چیزهایی که در دنیای واقعی نیست وجود دارد و فقط میتوان روی، طوری دیگری دیدن کار کرد .یعنی واقعیت را در عکاسی انتزاعی طوری دیگر نمایش داد.

abstract-photography

عکاسان با استفاده از تکنینک ها خاص خود عکس های انتزاعی را به وجود می آوردن، کنتراست اغراق آمیز در عکس یا در رنگ و نور، عکس ها انتزاعی بوجود می آورد. حتی می توان گفت عکس هایی که سیاه و سفید هستند چون پیرامون ما را رنگ دیگری نشان می دهد می تواند عکس انتزاعی باشد. استفاده از  فیلترهای مختلف در عکاسی انتزاعی یا لنز های مختلف به عکاس در خلاق عکس انتزاعی کمک می کند.

تغییر کادر دوربین،  تغییر زاویه دوربین، محو شدن یا کشیدگی در عکس که با پایین آوردن سرعت شاتر می تواند و ….یا نوعی از عکاسی که ضد نور نام دارد نیز می تواند عکاسی انتزاعی باشد .

به طور کلی استفاده از ابزار، تکنیک و نرم افزار های عکاسی که بتواند عکسی متفاوت نسبت به چیزی که دنیای واقعی می بینیم به وجود بیاورد را عکس انتزاعی گویند.

اولین بار الوین لنگدان کابورن در سال ۱۹۱۲ تلاش کرد تا عکس هایی در زمینه انتزاعی به وجود آورد. او با نزدیکی و ایجاد پرسپکتیوهای اغراق آمیز سعی می کرد عکس های انتزاعی ثبت کند. به علت علاقه شدید کابورن به عکاسی انتزاعی هر روز آثاری جدیدی را به وجود می آورد. ورتوگراف اثری بود که بر پایه تأثیرات اپتیکی نور به دلیل انعکاسهای آینه و منشور توسط کابورن خلق شد.

abstract-photography

بعد از جنگ جهانی دوم عکاسی انتزاعی در آمریکا جان تازه ای به خود گرفت، که بر همین اساس در سال ۱۹۵۸ در نیویورک نمایشگاه عکاسی با محوریت سبک انتزاعی برگزار شد. این امر نشان دهنده عقاید فرم گراها از مدرنیسم عکاسی تا ظهور اکسپرسیونیسم انتزاعی بود.


مطالب تصادفی

دیدگاه ها