شاید شما هم از آن دسته افراد باشید که عکس شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه، گذرنامه و… برایتان اهمیت داشته باشد.

میتوانید با مراجعه به آتلیه بهار خیالتان را از این بابت راحت کنید و عکس با کیفیت و زیبایی را در کمترین زمان (بین ۱۵-۵ دقیقه) در اختیار داشته باشید و مدارک شناسایی خود را با اعتماد به نفس به همگان نشان دهید.
در نظر داشته باشید که همیشه با فرصت مناسب عکس بگیرید. یعنی نگذارید که حتما عکس لازم داشته باشید بعد به عکاسی مراجعه کنید. شما می توانید با فرصت عکس پرسنلی خود را بگیرید که هروقت نیازداشتی هم کارتان سریع راه می افتد وهم عکس خوبی همراه دارید.