مراسم نار زدن با اجرای زیبای استاد علی اسدیان در جشن عروسی آقای دانیال بخشنده

شهرستان باخرز – روستای باصفای ارخود | ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۸ 

تصویر تدوین و صدا: استودیو تخصصی بهار


مطالب تصادفی

دیدگاه ها