تعدادی از عکس های مجلس عقدی آقای صادق میرزایی

مکان: شهرستان باخرز – تالار رنگارنگ| ۵ بهمن ماه ماه ۱۳۹۶

گروه تصویربرداری آتلیه بهار


مطالب تصادفی

دیدگاه ها