تعدادی از عکس های مجلس عروسی آقای صالح اسدی

مکان: شهرستان باخرز – تالار بزرگ شهر | ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۶

گروه تصویربرداری آتلیه بهار


مطالب تصادفی

دیدگاه ها