Astro Photography

درعکاسی نجومی، عکس ها بوسیله دوربین یا تلسکوپ با روش‌های مختلف گرفته میشوند تا اجرامِ آسمانی بصورت شفاف و نورانی در آسمانِ شب ، یا بصورتِ زوم شده در عکس ثبت شوند. البته با دوربین عکاسی و با هر لنزی می‌توان از ستاره‌ها و سیارات نزدیک عکس گرفت.

برایِ ثبت این عکسها هم باید ازعلم نجوم و جایگاه صورتهای فلکی سر در بیاورید و هم شب ها در فواصلِ دور از شهرهای بزرگ و به دور از آلودگی هایِ نوری اُتراق کنید و ساعتها به ثبت تعدادِ زیادی عکس بپردازید. عکاسی از رد ستاره ها را میتوان زیرشاخه عکاسی نجومی دانست که عموما حاصل ترکیب تعداد زیادی عکس به فواصل زمانی کم از یکدیگر است.

به وسیلهٔ یک تله بلند که (۳۰۰ تا ۸۰۰ میلی متر) و یک تله کنور تور می‌توان به عنوان نزدیک ترین جرم آسمانی از ماه  عکس‌هایی با جزئیات زیاد تهیه کرد. تله کنور تور بر اساس ضریبی که دارد، فاصلهٔ کانونی لنز را افزایش می‌دهد. به طور مثال، تله کنور تور x2 فاصله کانونی لنز را دو برابر می‌کند.

Astro Photography

تاریخچه عکاسی نجومی

در دهه ۱۸۸۰ امکان عکاسی با میدان دید باز از ستارگان امکان پذیر شد. این نتایج عکس هایی بود که گیل از دنباله دار ۱۸۸۲ در آفریقای جنوبی تهیه کرده بود. گیل برای عکاسی از نیمکره جنوبی آسمان از ۶۱۲ صفحه عکاسی استفاده کرد، که هر یک از صفحات از نیمکره جنوبی آسمان استفاده کرده بود، که هر یک از صفحات ۵٫۵ درجه از آسمان را ثبت می‌کردند. “جی. سی. کاپتین” از رصدخانه لیدن در هلند به او در انجام محاسبات و پیاده سازی صفحات کمک می کرد.

انواع عکاسی نجومی

به طور کلی می‌توان عکاسی نجومی را به دو دستهٔ علمی و هنری تقسیم بندی کرد. عکس‌های نجومی علمی، همان گونه که از نام آن‌ ها برداشت می‌شود، عکس‌هایی هستند که به عنوان یک ثبت علمی حاوی اطلاعاتی مستند و مستدل هستند و طبق تعریف عکس‌های نجومی هنری تنها زیبایی بصری دارند. درباره مرز عکس‌های نجومی علمی و غیر علمی به خصوص در ایران، بحث‌ها و چالش‌های بسیاری مطرح شده‌است چرا اگر منطقی به موضوع نگاه کنیم مرز روشنی بین عکس‌های علمی و هنری نیست و دلیل هم آن است که هیچ عکس و ثبتی از آسمان وجود ندارد که تنها چشم نواز باشد و کاربردی علمی یا حداقل آموزشی نداشته باشد. صرف نظر از این دسته بندی کلی، دسته بندی دیگری موجود که عکاسی نجومی را تفسیم بندی می‌کند: عکاسی خطی یا عکاسی از رد ستاره‌ها، عکاسی نقطه‌ای از ستاره‌ها، عکاسی از اعماق آسمان، عکاسی از اجرام متحرک، عکاسی از ابر کهکشان راه شیری.

Astro Photography

هنر عکاسی به طور کلی هماهنگی تکنیک، ابداع و هنر است. با توجه به محدوده ناشناخته‌های نجوم، فعالیت‌های اندکی که در آن شده‌است.


مطالب تصادفی

دیدگاه ها