عکاسی مفهومی

عکاسی مفهومی به عنوان یک روش، تاکیدش بر انتقال یک مفهوم و ایده از طریق یک تصویر است. عکاس می تواند از امکانات متفاوت برای رسیدن به این هدف استفاده کند. در موارد بسیاری، عکس نهایی پر از تصاویر و المان های است که پس از عکاسی به عکس اضافه شده اند.


در عكاسی مفهومی ، مفهوم در عكس اولين موضوعی است كه بايد به آن پرداخته شود. تلاش یک عکاس مفهومی، رساندن پیام خود به مخاطب است که اين پيام مي تواند يك جهت دادن سياسی باشد يا تفسير اجتماعی و حتی مي تواند يك حس برانگيخته درونی و مبهم از احساسات فرو خفته مان باشد.

عکس های مفهومی می توانند مملو از ایده های مختلف ذهنی و عینی باشند. در عکاسی مفهومی جای زیادی برای خلاقیت وجود دارد. در بسیاری موارد، هنرمند ایده ی مورد نظرش را از طریق آشنایی زدایی به مخاطب منتقل می کند؛ و از این حیث، عکاسی مفهومی با جهان هنرهای سوررئال ارتباط تنگاتنگی می یابد.

در بین شاخه های عکاسی، عکاسی مفهومی دشوار تر بوده و به صبر زیادی احتیاج دارد تا بتوان یک عکس موفق گرفت. البته یک مشکلی که برای هر عکاس مفهومی پیش می آید این است که درك مفـاهیم اسـتفاده شـده و حدس زدن معنای آنها برای هر مخاطبی امکان پذیر نمی باشد، در نتیجه تلاش جهت درك مفاهیم توسـط مخاطب یک چالش مهم براي عکاس مفهومی است.


ميشا گوردين میگوید: “عكاسی مفهومی يك فرم پيشرفته تر از ابراز احساسات هنرمندانه است كه عكاسی را در زمره هنرهايي مانند نقاشی، شعر، موسيقی و … در مي آورد.”


مطالب تصادفی

دیدگاه ها