عکاسی طبیعت بی جان

عکاسی از اجسام بی جان یا عکاسی طبیعت خاموش، شاخه ای از هنر عکاسی است. هدف این سبک از عکاسی ثبت اجسام بی جان با بهترین خلاقیت و نور پردازی می باشد.

این نوع عکاسی بسیار جذاب و بدیع می‌تواند در هرجایی به کار رود. از تبلیغات چاپی تا عکس‌های هنری و مفهومی. عکاسی از دود و شعله، غذاها، جواهرات، لوازم التحریر، کتاب ها، میوه و گل ها از جمله سوژه های این سبک می باشند. مواردی که در عکاسی از اجسام بی جان اهمیت دارند، داشتن ایده اولیه و همچنین مفهوم بخشیدن به این ایده و چیدمان آن ها است.

عکاسی طبیعت بی جان

در حقیقت وجه تمایز اصلی این سبک با سایر سبک‌های عکاسی، به چیدمان صحنه عکس مربوط است. چیدمان در حقیقت همان چیدن صحنه عکس و ساختن صحنه است. در این سبک، عکاسان بیشتر عناصر عکس را می‌سازند تا اینکه صرفاً سرگرم عکاسی باشند. از این رو برای تازه کارها کمی سخت به نظر می آید. از طرف دیگر به دلیل آزاد بودن عکاس برای ساختار و ترکیب بندی تصویر ذهن عکاس برای خلق آزاد است.

عکاسی طبیعت بی جان


مطالب تصادفی

دیدگاه ها